Turun kliininen tutkimuskeskus

Uutiset


19.2.2015 STM:n tiedote: Suostumuksensa peruneen tietoja saa käyttää tutkimuksessa tietyin perustein

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia muutetaan. Tutkimuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja voidaan käsitellä siinä lääketieteellisessä tutkimuksessa, johon tutkittava on antanut suostumuksensa, vaikka hän myöhemmin luopuisi tutkimukseen osallistumisesta. Tavoitteena on turvata tutkimustiedon eheys sekä lisätä oikeusvarmuutta.

Lue lisää


31.10.2014 Suomen kliinisten lääketutkimusten vuoden 2014 tutkijalääkäri ja tutkimushoitaja Tyksistä

Kliinisten lääketutkimusten ammattilaiset valitsivat vuoden tutkijalääkärin, tutkimushoitajan ja CRA:n toista kertaa Suomessa.

Lue lisää


Seuraavat


Poutapilvi web design Oy