Turun kliininen tutkimuskeskus

Uutiset

19.2.2015 14.01

STM:n tiedote: Suostumuksensa peruneen tietoja saa käyttää tutkimuksessa tietyin perustein

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia muutetaan. Tutkimuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja voidaan käsitellä siinä lääketieteellisessä tutkimuksessa, johon tutkittava on antanut suostumuksensa, vaikka hän myöhemmin luopuisi tutkimukseen osallistumisesta. Tavoitteena on turvata tutkimustiedon eheys sekä lisätä oikeusvarmuutta.

Lääketieteellisessä tutkimuksessa lähtökohtana on aina tutkittavan tietoon perustuva suostumus. Tutkittavan antama suostumus muodostuu jatkossa entistä selkeämmin kahdesta kokonaisuudesta: suostumus koskee toisaalta osallistumista tutkimukseen ja toisaalta arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä tutkimuksessa. Tutkittava voi antaa suostumukset molempiin samalla suostumusasiakirjalla.

 

Tutkittava voi luopua tutkimuksesta joko keskeyttämällä osallistumisensa siihen tai nimenomaisesti perumalla antamansa suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen sekä henkilötietojensa käsittelyyn. Tietoja saa kuitenkin käsitellä, jos tutkittava on tiennyt suostumusta antaessaan, että suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja käsitellään osana tutkimusaineistoa.

 

Tutkittavalle on aina kerrottava, että hänen henkilötietojaan voidaan tietyin edellytyksin käsitellä, vaikka tutkittava peruuttaisi suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Tutkittavan on voitava päättää osallistumisestaan tutkimukseen tietoisena siitä, että jo kerättyjä tietoja ei poisteta tutkimusaineistosta.

 

Hallitus esitti asiaa koskevien lain vahvistamista torstaina 19. helmikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina, ja se tulee voimaan 1.3.2015. 

 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen, p. 0295 163 239

 

Muualla palvelussamme

Lääketieteellinen tutkimus http://www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/laaketieteellinen_tutkimus

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design Oy