Turun kliininen tutkimuskeskus


Vapaa sanahaku hakee kaikesta sivuilla olevasta tiedosta, myös liitetiedostoista. Hakutulokset esitetään merkittävyysjärjestyksessä niin, että hakusanoihin parhaiten liittyvät sivut esitetään ylimpänä. Hakutuloksen järjestämisessä huomoidaan mm. sanojen esiintymistiheys sisällöissä ja tiedostoissa. Hakusanana ei voi käyttää sanan osaa eikä sanaa voi katkaista esim. tähtimerkillä.

Poutapilvi web design Oy