Turun kliininen tutkimuskeskus

mikroskooppi


Tervetuloa TurkuCRC:n, Turun kliinisen tutkimuskeskuksen palveluihin

Turun kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC) tarjoaa tukea ja palveluita tutkijalähtöiselle terveystieteelliselle tutkimukselle. Palvelut ovat saatavilla Turun yliopiston ja Tyksin erityisvastuualueen tutkijoille. 

 

TurkuCRC:n tehtäviä ovat:


1. Tutkimuksentoiminnan neuvonta

 • tutkimussuunnitelman ja tutkimuksen toteutuksen suunnitteluun liittyen (esim. budjetointi)
 • tutkimusasiakirjojen laadintaan liittyen
 • tutkimustulosten raportointiin liittyen

2. Lupa- ja lausuntoasioihin ja viranomaisyhteyksien hoitamiseen liittyvä neuvonta

 • tutkimuseettiset kysymykset
 • lausuntopyyntö eettiselle toimikunnalle
 • Fimean  tutkimusilmoitus ja -lupa (ml. EudraCT-lomake)
 • organisaation tutkimuslupa tai -ilmoitus 
 • viranomaisraportointi (esim. haittavaikutusraportointi ja päättymisilmoitukset)

3. Tutkimuksen oheispalvelujen ja logistiikan järjestäminen yhteistyössä tutkijan ja toimeksiantajan kanssa

 • sisäiset sopimukset: sairaala-apteekki, laboratorio, kuvantaminen, tilat jne.
 • yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

4. Laadunvarmistus

 • monitorointi- ja auditointipalvelut tutkijalähtöisille tutkimuksille

5. Muut tehtävät

 • projekti-, tutkija- ja julkisen tutkimusrekisterin tietojen ylläpito
 • muu tarvittava tuki tutkimusprosessin aikana
 • terveystieteellisen tutkimustoiminnan koulutuksen suunnitteluun ja tuottamiseen osallistuminen.

Yhteystiedot

 

 

Tutkimuslakimiehen palvelut

Terveystieteelliseen tutkimustoimintaan liittyvät rahoitus- ja sopimusasiat tulee hoitaa hallinnoivasta organisaatiosta riippuen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimuslakimieheen tai Turun yliopiston Tutkimus-, Innovaatio- ja Riskienhallintapalvelut -yksiköiden kanssa (ks. tarkemmin Rahoitus-, sopimus- ja vakuutusasiat).

 

Tutkimuslakimiehen ja TY:n yksiköiden tarjoamia palveluita ovat mm:

1. Tutkimussopimukset (esim. tutkimus-, salassapito- ja lisensointisopimukset)

 • sopimuspohjat

 • sopimuksen laatiminen ja sisältötarkastus
 • sopimusjuridiikkatuen järjestäminen
 • sopimuksen esittely allekirjoittajille
 • yhteydenpito mahdolliseen toimeksiantajaan sopimusasioissa

2. Taloushallinto

 • tutkimussopimuksiin ja -hankkeisiin liittyvät taloushallinnon tehtävät

3. Tutkimustulosten suojaaminen ja hyödyntäminen (immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset)

 

Lisäksi Turun yliopiston yksiköt antavat yliopiston tutkijoille tukea mm. seuraavissa kysymyksissä:

 • tutkimusrahoitustiedotus mm. tutkimusrahoitustietokanta ja tiedotustilaisuudet
 • neuvonta hakemusvaiheessa (esim. EU:n puiteohjelmat, rakennerahastot ja Tekes-hakemukset)

Biostatistinen neuvontapalvelu

Biostatistista neuvontapalvelua antaa lääketieteellisen tiedekunnan kliinisen laitoksen biostatistiikan yksikkö. Palvelut ovat tarjolla sekä Turun yliopiston että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkijoille.

Biostatististiikan yksikön palveluja ovat mm:

 • osallistuminen tutkimuksen suunnitteluun (esim. voima- ja otoskokolaskelmat, tutkimusasetelmat)
 • osallistuminen tiedon keruun suunnitteluun
 • osallistuminen tilastollisen tiedon käsittelyn ja analysoinnin suunnitteluun
 • avustaminen tilastollisten analyysien tekemisessä
 • avustaminen tutkimusraportin tuottamisessa

Tiedonhallinta ja tilastollinen tietojenkäsittely tulee rahoittaa tutkimusmäärärahoista ja tulee siis ottaa huomioon tutkimusbudjettia laadittaessa. Tähän liittyvää konsultaatioapua on saatavissa biostatistisesta neuvontapalvelusta.

 

Biostatistisen neuvontapalvelun yhteystiedotPäivitetty 7.7.2016Aurora Tieteen ja taiteen rahoitustietokanta

Ajankohtaista

19.2.2015 STM:n tiedote: Suostumuksensa peruneen tietoja saa käyttää tutkimuksessa tietyin perustein

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia muutetaan. Tutkimuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja voidaan käsitellä siinä lääketieteellisessä tutkimuksessa, johon tutkittava on antanut suostumuksensa, vaikka hän myöhemmin luopuisi tutkimukseen osallistumisesta. Tavoitteena on turvata tutkimustiedon eheys sekä lisätä oikeusvarmuutta.

Lue lisää

31.10.2014 Suomen kliinisten lääketutkimusten vuoden 2014 tutkijalääkäri ja tutkimushoitaja Tyksistä

Kliinisten lääketutkimusten ammattilaiset valitsivat vuoden tutkijalääkärin, tutkimushoitajan ja CRA:n toista kertaa Suomessa.

Lue lisää

3.6.2014 Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva asetus on julkaistu

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 27.5.2014 (L158)

Lue lisää

12.3.2014 Auria-biopankki on virallisesti rekisteröity valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 10.3.2014

Toiminnan on tarkoitus edistää terveystieteellistä, biolääketieteellistä, kliinistä sekä niitä yhdistävää tutkimusta.

Lue lisää

5.11.2013 Maailman Lääkäriliiton Helsingin julistus päivitetty

Helsingin julistukseen on koottu eettiset periaatteet, joita pitää noudattaa kaikessa lääketieteellisessä tutkimuksessa ympäri maailman.

Lue lisää


Poutapilvi web design Oy