Meneillään olevat innovaatiohankkeet

Yliopistosairaalat Innovaatioalustana (YSI)

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka avulla sairaalasyntyisistä innovaatioista kehitetään uutta liiketoimintaa. Turussa keskitytään toiminnasta kumpuaavaan reaktiiviseen innovaatioiden löytämiseen. Valikoiduilla toimialueilla kartoitetut innovaatiot tuodaan toimialasta kiinnostuneiden yritysten käyttöön. Hanke toteutetaan Turku Science Park Oy:n koordinoimana. YSI-hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka ja on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) 6Aika-strategiaa. Rahoituksesta vastaavat Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeen kumppanit ovat Turku Science Park Oy, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri.

Life Science Kiihdyttämö

Life Science Kiihdyttämö vauhdittaa alan korkeakoululähtöisten tutkimusprojektien kaupallistamista sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteena on erityisesti suorituskyvyn ja tuottavuuden lisääminen lääke- ja diagnostiikkakehityksen sekä siihen liittyvillä toimialoilla.

Turku Science Park Oy koordinoi Life Science Kiihdyttämö –hanketta ja muut keskeiset toimijat ovat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri ja Åbo Akademi.

Lisäksi Kiihdyttämö toimii yhteistyössä useiden kansainvälisten lääketeollisuuden ja diagnostiikka-alan yritysten sekä yliopistojen kanssa.

http://www.lifesci.ac/