Life Science Kiihdyttämö

Life Science Kiihdyttämö -mentorointiohjelma

Mentorointiohjelmaan haetaan yrityksiä ja yritysaihioita, joiden kohteena ovat erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitys sekä näihin läheisesti liittyvät toimialat. Järjestelmällisen mentoroinnin avulla aloittavista yrityksistä ja yritysaihioista pyritään kehittämään toimijoita kansainvälisille markkinoille, teollisille kumppaneille tai pääomasijoittajille.

Life Science Kiihdyttämön mentorointiohjelma on kestoltaan enimmillään 12 kuukautta, joka jakaantuu systemaattiseen liiketoimintakonseptin kehittämisjaksoon ja sitä seuraaviin räätälöityihin täsmätoimiin. Ensimmäinen mentorointiohjelma käynnistyi vuoden 2016 lopulla ja siihen valittiin kahdeksan kehitysaihiota eri puolelta Suomea.

Tehokkaan mentoroinnin lisäksi myös verkottuminen toimialan kansallisiin ja kansainvälisiin yrityksiin, rahoittajiin ja vertaistoimijoihin on erittäin oleellista Life Science -kiihdyttämön tavoitteiden ja toiminnan kannalta. 

Seuraava haku mentorointiohjelmaan päättyy 10.9.2017.  Tavoitteena on valita ohjelmaan 5-8 uutta toimijaa.

Hae ohjelmaan linkin kautta!

http://www.lifesci.ac/apply