Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hanke

Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hankkeen Turun osahankkeessa toteutetaan kaksi kartoituskierrosta, kahdella eri toimialueella. Kartoituskierrokset kestävät molemmat neljä viikkoa, jolloin ryhmä korkeakouluopiskelijoita havainnoi osastojen päivittäistä toimintaa viiden päivän. Kartoitukset toteutetaan osaston sen hetkinen tilanne huomioiden. Havainnoinnin aikana pyritään löytämään osaston päivittäisestä toiminnasta ideoita, joista voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa. Liiketoimintaa sisältävät tarpeet taustoitetaan ja lähetetään ulkoiseen arviointiin, jonka jälkeen ne esitellään yrityksille.  Havainnointitilanteet nauhoitetaan myöhempää tarpeiden tarkastelua varten. Kehittämistarpeet esitetään anonyymeinä noin yhden A4 sivun mittaisena tekstinä, sekä erillisessä yrityksille tarkoitetussa esittelytilaisuudessa.

YSI-hanketta varten sairaanhoitopiiriin on palkattu innovaatiolähettiläs, jonka toimii sillanrakentajana sairaanhoitopiirin, yliopiston ja yritysmaailman kanssa.  Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. kartoituksen käytännön organisointi sairaalassa, sekä henkilökunnan tiedottaminen ja motivointi.

Hankkeessa on toteutettu kaksi kartoituskierrosta Turun yliopistollisen keskussairaalan Sydänkeskuksessa syksyllä 2016 sekä Lasten ja nuorten klinikalla keväällä Kartoituksessa löydettiin yhteensä  46  liiketoimintapotentiaalia sisältävää tarvetta, jotka esiteltiin yrityksille Turku Science Parkin järjestämässä esittelytilaisuuksissä  29.11.2016 ja 19.6.2017. Hankkeessa kehitetty ja testattu toimintamalli esiteltiin kansallisille sidosryhmille toukokuun 2017 lopussa The Shift -businessfestivaalissa Turun linnassa.

 Lisätietoa: eriikka.siirala(at)tyks.fi

Sydänkeskus

YSI Tarpeet 1-30 (pdf) (1.7 MB)

Lasten ja nuorten klinikka

YSI Tarpeet 31-46 (pdf) (3.6 MB)