Kliininen tietopalvelu

Potilaiden hoidosta kertyvä tieto on arvokas tietolähde, mutta usein sellaisenaan vaikeasti hyödynnettävissä hoitokäytäntöjen kehittämiseen tai tutkimukseen. Kliinisen tietopalvelun tehtävänä on järjestää, harmonisoida ja ylläpitää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasrekisterin kliinisiä potilastietoja, siten, että tieto on mahdollisimman hyvin tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden käytettävissä. Tarjoamme tätä palvelua myös Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireille. 

Kliininen tietopalvelu toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tutkimuspalveluiden alaisuudessa.

Tavoitteemme

VSSHP on ensimmäisenä yliopistosairaalana perustanut Suomeen kliinisen biopankin että tietopalvelun. Tavoitteemme on edistää VSSHP:n mahdollisuuksia kehittyä Suomen parhaiten tietojohdetuksi sairaalaksi, jossa hoitoprosessit ovat kustannustehokkaita, annettu hoito vaikuttavaa, turvallista ja korkealaatuista. 

Kehitämme myös menetelmiä, joilla VSSHP:n potilaat voi osallistua hoitoonsa entistä aktiivisemmin ja vertailla hoitovaihtoehtoja ’minun kaltaiseni potilaat’ -näkökulmasta. Kolmanneksi haluamme edistää VSSHP:n mahdollisuuksia rekrytoida huippuasiantuntijoita tarjoamalla heille ainutlaatuisen toimintaympäristön korkeatasoiselle tutkimukselle ja tuotekehitykselle täsmälääketieteen kehityksen tueksi.