Turun kliininen tutkimuskeskus

Kliininen tietopalvelu

Diagnoosiparit_yli_1000

 

Potilaiden hoidosta kertyvä tieto on arvokas tietolähde, mutta usein sellaisenaan vaikeasti hyödynnettävissä hoitokäytäntöjen kehittämiseen tai tutkimukseen. Lähdetiedon harmonisointi ja standardisointi, vaativat tilastolliset analyysit ja niistä tehtävät johtopäätökset vaativat saumatonta yhteistyötä potilaita hoitavien tahojen, potilastietojärjestelmien ylläpitäjien ja matemaatikkojen välillä.

 

Kliinisen tietopalvelun tehtävänä on järjestää, harmonisoida ja ylläpitää  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasrekisterin kliinisiä potilastietoja, jotka nyt sijaitsevat piirin useissa operatiivisissa potilastietojärjestelmissä. Tarjoamme tätä palvelua myös Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireille.

 

Yksikkö toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tutkimuspalveluiden alaisuudessa.

 

 

Tehtävät

Tyksin erityisvastuualueen kliininen tietopalvelu (KTP) tarjoaa tutkijoille yksilötason potilastietoa tieteelliseen tutkimukseen, hoitoprosessin ohjaukseen, kehitystyöhön ja laadunvalvontaan. Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita lähdeaineiston määrittelyssä, kokoamisessa ja tietojen analysoinnissa. Kliinisen tietopalvelun tavoitteena on tukea tutkimustyötä ja edistää tiedolla johtamista koko Tyksin erityisvastuualueella.

 

Kliininen tietopalvelu pyrkii toimimaan linkkinä tutkijan ja tiedon välillä niin, että tutkijalla on käytettävissään täydellisin ja tarkin tieto mahdollisimman helposti käsiteltävässä muodossa. Tietopalvelu noudattaa hyvää tutkimustapaa ja tieteellistä käytäntöä kehittäen mm. rekisteritutkimuksen tietosuojakäytäntöjä.

 

Tarjoamme myös tutkimuspalveluita, jotka perustuvat kliinisten kysymyksen asetteluun mm. annettujen hoitojen vaikuttavuudesta, parhaista hoitokäytännöistä sekä mahdollisista haittatapahtumista. Luotettava tieto voi toimia myös pohjana erilaisten laskennallisten ennustusohjelmien kehitystyössä. Nämä ohjelmistot voivat esimerkiksi tunnistaa korkean riskin potilaat entistä aikaisemmin ja ohjata näin tulevaisuuden hoitokäytäntöjä.

 

Kehitämme parhaillaan yhdessä VTT:n kanssa tietokanta- ja laskentaympäristöä, joka mahdollistaa tutkimusyhteistyön myös ulkopuolisten laskenta-asiantuntijoiden kanssa.


Poutapilvi web design Oy