Hinnat

Sivulla esitetyt hinnat koskevat tutkijalähtöisiä tutkimuksia/kehittämishankkeita. Ulkopuolisten akateemisten ja toimeksiantajalähtöisten tutkimusten käytännöt ja hinnat neuvotellaan tapauskohtaisesti. Tutkijalähtöisissä tutkimuksissa Kliininen tietopalvelu laskuttaa lähdeaineistojen haut, määrittelyt ja yksinkertaisten tilastojen teot tuntityönä (á 35€/h). Palvelu sisältää yhden tunnin ilmaisen konsultaation, silloin kun on tarpeen selvittää yksityiskohtaisesti tutkijan kanssa haun sisältö. Vaativammat datan visualisoinnit ja mallintaminen veloitetaan myös tuntityönä, kun työmäärä on etukäteen arvioitavissa. Näistä projekteista ja niiden aikatauluista sovitaan aina erikseen. Kun tietoaineisto luovutetaan tutkijalle, hakupolku ja aineiston eheys on dokumentoitu. 

Lähteiden lkm*PoimintaTilastotVisualisointiYksinkertainen mallintaminen**Monimutkainen mallintaminen***
12 h3 h4 h24 halk. 40 h
24 h6 h6 h28 halk. 50 h
36 h8 h10 h32 halk. 70 h
48 h10 h14 h50 halk. 100 h

* Lähdeaineistoina voivat olla esimerkiksi diagnoosikoodit, osastohoitojaksot, laboratoriomittaukset, patologian diagnoosit tai patologian taulukot, tms. Enemmän tietoa lähteistä löydät sivulta Aineistot.
** Lineaarinen regressio (muuttujien keskinäiset riippuvuudet), tekstinlouhinta (tutkitaan tiettyjen sanojen tai fraasien esiintymistä tekstissä)
*** Potilaiden luokittelu (päätetapahtuman ennustaminen edeltävien tapahtumien perusteella), klusterointi (potilaiden algoritminen ryhmittely eri ominaisuuksien perusteella), aikasarja-analyysi, epälineaarinen regressio


Työmäärään vaikuttaa analyysissä mm. käytettävien muuttujien lukumäärä. Esimerkkinä yhden muuttujan poiminnasta on ICD-10-diagnoosilla tehtävä potilaskohortin muodostaminen. Hakua monimutkaistaa esim. se, että haku halutaan rajoittaa tiettyyn sukupuoleen, tiettyyn ajanjaksoon tai tietyllä tavalla hoidettuihin potilaisiin. Diagnostisia tietoja voidaan joutua myös varmentamaan muista lähetistä esim. laboratoriolöydöksillä tai kuvantamistuloksilla.