Tehtävät

Tyksin erityisvastuualueen kliininen tietopalvelu (KTP) tarjoaa tutkijoille yksilötason potilastietoa tieteelliseen tutkimukseen, hoitoprosessin ohjaukseen, kehitystyöhön ja laadunvalvontaan. Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita lähdeaineiston määrittelyssä, kokoamisessa ja tietojen analysoinnissa. Kliinisen tietopalvelun tavoitteena on tukea tutkimustyötä ja edistää tiedolla johtamista koko Tyksin erityisvastuualueella 

Kliininen tietopalvelu pyrkii toimimaan linkkinä tutkijan ja tiedon välillä niin, että tutkijalla on käytettävissään täydellisin ja tarkin tieto mahdollisimman helposti käsiteltävässä muodossa. Tietopalvelu noudattaa hyvää tutkimustapaa ja tieteellistä käytäntöä kehittäen mm. rekisteritutkimuksen tietosuojakäytäntöjä. 

Tarjoamme myös tutkimuspalveluita, jotka perustuvat kliinisten kysymyksen asetteluun mm. annettujen hoitojen vaikuttavuudesta, parhaista hoitokäytännöistä sekä mahdollisista haittatapahtumista. Luotettava tieto voi toimia myös pohjana erilaisten laskennallisten ennustusohjelmien kehitystyössä. Nämä ohjelmistot voivat esimerkiksi tunnistaa korkean riskin potilaat entistä aikaisemmin ja ohjata näin tulevaisuuden hoitokäytäntöjä. 

Olemme kehittäneet yhteistyössä VTT:n kanssa tietokanta- ja laskentaympäristön, joka mahdollistaa tietoturvallisen tutkimusyhteistyön myös ulkopuolisten laskenta-asiantuntijoiden kanssa. 

Kehitystyö jatkuu Isaacus-projektin avulla (vv. 2016-17) kahdella rintamalla: kehitämme graafisia käyttöliittymiä mm. erilaisten hoitoprosessien seurantaan. Mittaristot päivittyvät ja niihin voidaan saada erilaisia näkymiä riippuen katsojan tarpeista. Yhteistyössä Medbit Oy:n, HUS:n ja KYS:n kanssa kehitämme myös entistä nopeampaa ja automatisoidumpaa tietoallasta, mikä mahdollistaa tiedon päivittymisen lähes reaaliaikaisesti nykyisistä potilastietojärjestelmistä sekä ns. big data analyysit uusista potilaan vointia/fysiologiaa monitoroivista järjestelmistä, omiikka- ja kuvantamistiedoista. 


Kaikista sairauksista tulee vähitellen harvinaisia!
Tavalliset kansantaudit, kuten sepelvaltimotauti, verenpainetauti, astma tai rintasyöpä, ovat ns. sateenvarjodiagnooseja. Kun sairauksien molekyylitason mekanismeja ymmärretään paremmin, nämä sairaudet tulevat jakautumaan moniin eri alatyyppeihin ja vähitellen täsmälääketieteen kehittyessä alatyyppien hoidot tulevat erkanemaan toisistaan.

Tulevaisuuden täsmälääketiede.
Perinteinen lääketiede on erikoistunut sairauksien hoitoon ja on luonteeltaan reaktiivista. Tulevaisuuden lääketiede keskittyy terveyden ylläpitoon, sairauksien ehkäisyyn sekä räätälöityyn hoitoon tarkoin rajatuille potilasryhmille.