Lääketieteellisen tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Alueelliset eettiset toimikunnat ja Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA vastaavat ihmistä koskevien lääketieteellisten tutkimusten eettisestä, riippumattomasta ennakkoarvioinnista.

Eettisen toimikunnan lausuntohakemukset

Kliinisiä lääketutkimuksia ja terveystieteellisiä tutkimuksia varten on eri lausuntolomakkeet.

Lisätietoja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen eettisen toimikunnan toiminnasta ja yhteystiedot ovat VSSHP:n verkkosivuilla.

Muutosten käsittely eettisessä toimikunnassa

Jos tutkimussuunnitelmaa, tutkittavan tiedotetta tai tutkittavaa tuotetta muutetaan siten, että muutos voi vaikuttaa tutkittavien turvallisuuteen tai muutos voi vaikuttaa tutkimuksen tukena käytettyjen tieteellisten asiakirjojen tulkintaan tai jos muutos on muutoin merkittävä, tutkijan on ilmoitettava muutoksesta eettiselle toimikunnalle. Olennaiset ja merkittävät muutokset voivat vaikuttaa mm. seuraaviin seikkoihin:

  • tutkittavien henkilöiden fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen, tutkimuksen rasittavuuteen ja riskeihin
  • tutkimussuunnitelman tieteelliseen arvoon ja merkitykseen.

Lausuntopyyntö muutoksesta lähetetään sille eettiselle toimikunnalle, joka on alunperin käsitellyt tutkimuksen.

Tutkimusta saa jatkaa muutetun suunnitelman mukaisesti vasta sen jälkeen, kun eettinen toimikunta on antanut muutetusta suunnitelmasta puoltavan lausunnon. Jos toimikunnan lausunto on kielteinen, on suunnitelmaa muutettava lausunnossa edellytetyllä tavalla ennen tutkimuksen jatkamista tai vaihtoehtoisesti tutkimusta voidaan jatkaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, jollei tutkittavien turvallisuus edellytä tutkimuksen keskeyttämistä tai lopettamista.