Sopimukset

Yksittäisellä tutkijalla (viran- tai toimenhaltijalla) ei ole oikeutta tehdä mitään sopimuksia ulkopuolisen toimeksiantajan, rahoittajan tai muun yhteistyötahon kanssa sairaanhoitopiirin tai yliopiston yksiköissä tehtävästä tutkimuksesta.

Sopimus tehdään aina tutkimusta suorittavan organisaation ja ulkopuolisen toimeksiantajan välillä. Sopimuksen valmistelussa tulee ottaa yhteyttä sairaanhoitopiirin tutkimuslakimieheen (sairaanhoitopiirin yksiköissä tehtävä tutkimus) tai Turun yliopiston Tutkimuspalvelut-yksikköön (yliopiston yksiköissä tehtävä tutkimus), jotta sopimuksen sisältöön päästään vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja vältetään mahdollisista muutostarpeista aiheutuvat viivästykset.

VSSHP:n tutkimuslakimies tarkistaa kaikki tutkimussopimukset. Mahdollinen tutkimussopimus on yksi tutkimusluvan liitteistä ja se allekirjoitetaan samaan aikaan kuin tutkimuslupa. Tutkimussopimuksen allekirjoittavat VSSHP:n vastuullinen tutkija, tutkimusluvan myöntäjä ja VSSHP:n talousjohtaja.