Tutkimuksen suorittamista koskevat sisäiset sopimukset

Tutkijan on ennen sairaalan tutkimusluvan hakemista pyydettävä tarjoukset esim. sairaanhoitopiirin palveluyksiköiltä. Tarjoukset on hyvä pyytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta tutkimuksen kustannukset kyetään laskemaan realistisesti mm. mahdollisia tutkimussopimuksen/rahoitussopimuksen neuvotteluja varten.

Tutkimuksessa usein tarvittavia palveluyksikköjä ovat mm:

Varsinais-Suomen Lääkehuolto

Tutkimuslääkkeiden valmistaminen, satunnaistaminen, sokkoutus, uudelleen etiketöinti ja logistiset toiminnot kuten lääkkkeiden tilaaminen, vastaanotto, jakelu, dokumentointi, kirjanpito, hävittäminen ja arkistointi

Yhteyshenkilö: proviisori Deborah Lindqvist, puh. 02-313 1973 deborah.lindqvist(at)tyks.fi

Lisätietoja TYKS Sairaala-apteekin palvelujen hankinnasta liitteissä: TYKS sairaala-apteekki PERUSTIEDOT tarjousta varten -lomake (doc) (95.5 KB)

TYKS sairaala-apteekki SOPIMUS lomake (doc) (113 KB)

TYKS sairaala-apteekki OHJE tutkijalle lääkkeiden käsittelystä (pdf) (251.8 KB)

Laboratoriotoimialue  Laboratoriopalvelut

Yhteyshenkilöt:

Erikoislaboratoriohoitaja Tuula Laukkanen, tuula.laukkanen(at)tyks.fi, puh. 02-313 0518

Osastonylilääkäri Pertti Koskinen, pertti.koskinen(at)tyks.fi, puh. 02-313 1890

Johtaja Paula Grönroos, paula.gronroos(at)tyks.fi puh. 02-313 3914

Lisätietoja laboratoriopalvelujen hankinnasta liitteissä:

 TYKSLAB tarjouspyyntölomake (doc) (167.5 KB)

TYKSLAB ohje tutkijalle (doc) (128 KB)

Valtakunnallinen PET-keskus

Yhteyshenkilöt:

johtaja Juhani Knuuti, juhani.knuuti(at)tyks.fi, puh. 0500 592 998

tutkimuspäällikkö Kari Kalliokoski, kari.kalliokoski(at)tyks.fi, puh. 040 514 5437

Tuotteistetut palvelut:

  • PET- ja PET/TT-tutkimukset oheismittauksineen ja analyyseineen
  • Merkkiaineiden kehittely PET- ja MRI-kuvantamiseen
  • MRI- ja TT-tutkimukset PET-tutkimuksiin liittyneenä
  • Kaikki sydämen kuvantamistutkimukset (ultraääni, PET, monileike-TT, MRI, isotooppi)

Ohje tutkijoille PET-kuvausten ja VSKK:ssa toteutettavien kuvausten järjestämisestä tutkimusprojekteihin (docx) (861.1 KB)

Tieteelliselle ohjausryhmälle (Scientific Project Group, SPG) toimitettvat dokumentit:

Information to SPG (Scientific Project Group, tieteellinen ohjausryhmä) on studies to be performed at PET centre (doc) (89.5 KB)

Power calculation template (xlsx) (19.2 KB)

Budget calculation template (xls) (77 KB)

Study details for scheduling of scans (xls) (206.5 KB)

Study details for scanning requests at PET centre (for studies already handled in SPG) (xls) (82.5 KB)

Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus

Yhteyshenkilö: johtaja Roberto Blanco, roberto.blanco(at)tyks.fi, puh. 02-313 1975

 Tutkimuskoordinaattori Ekaterina Saukko, ekaterina.saukko(at)tyks.fi, puh. 02-313 0645

Tuotteistetut palvelut:

  • Kaikki tavalliset röntgentutkimukset
  • TT-, MRI- ja ultraäänitutkimukset paitsi PET-tutkimuksen yhteydessä taikka sydäntutkimukset

Taustatiedot tarjousta varten:

  • tarvittava tutkimus ja tutkimusten lukumäärä yhteensä sekä yhden tutkittavan kohdalla
  • tutkimuksen suunniteltu ajanjakso
  • rahoittaja tai rahoitusjärjestelyt
  • pyytäjän yhteystiedot tarkempaa suunnittelua varten

Ohje tutkijoille PET-kuvausten ja VSKK:ssa toteutettavien kuvausten järjestämisestä tutkimusprojekteihin (docx) (861.1 KB)

Information to SPG on studies to be performed at VSKK (doc) (81 KB)

VSKK palvelusopimus_tiede_2018 (doc) (126 KB)

Saatujen tietojen perusteella kuvantamiskeskus tekee tarjouksen, johon liitetään tarvittaessa erikseen oma sopimus ostettavasta henkilötyöpanoksesta (esim. röntgen-hoitaja).


Isotooppiosasto


Yhteyshenkilö: Osastonylilääkäri Marko Seppänen, puh. 02 31 30492, marko.seppanen@tyks.fi  Tutkimuskoordinaattori Ekaterina Saukko, puh. 02 313 0654, ekaterina.saukko@tyks.fi 

Isotooppien tarjouspyyntölomake_8.10.2018_V1.0 (doc) (161 KB)