Terveystieteellistä tutkimusta koskeva säännöstö

Terveystieteellisessä tutkimustoiminnassa on noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä. Koska terveystieteellisen tutkimuksen kohde on ihminen, tulee toiminnassa noudattaa ihmiseen kohdistuvaa tutkimustoimintaa koskevia, yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä eettisiä ohjeistoja. Tutkimukset tulee toteuttaa noudattaen kansallista lainsäädäntöä ja muuta viranomaisohjeistusta.