Avoin tiede

Avoimen tieteen tavoitteena on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä.

Avoin tiede ja tutkimus

Esimerkiksi Suomen akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä kehottaa hankkeita avaamaan tutkimusaineistonsa ja -menetelmänsä (Suomen Akatemia avoin julkaiseminen). Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat helposti saatavilla jatkokäyttöä varten.

Avoin data

Suunniteltaessa terveystieteellisten tutkimusten datan avoimuutta, pitää ottaa huomioon tutkimuksen luonteesta riippuen erityisesti

  • Henkilötietolain määräykset
  • Suostumuksella kerättyjen tietojen jatkokäytön rajoitukset

Vain anonyymiä dataa voidaan julkaista avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti. Usein rahoittajat ja tieteelliset julkaisut tiedostavat sen, että on olemassa lainsäädännöllisiä rajoituksia sille, mitä tietoa voidaan saattaa julkisesti saataville.

Ottaen huomioon henkilötiedon käsitteen laajuuden ja toisaalta tiedon anonymisoinnin haasteellisuuden, yksittäisen tutkijan tai tutkijaryhmän osalta saattaa olla hyvin riskialtista lähteä toteuttamaan anonymisointiprosessia, jollei tutkijalla ja tutkimusryhmällä ole syvällistä asiantuntemusta anonymisointiprosessista sekä siitä, kuinka tiedon anonymiteettiä arvioidaan.(Ks. Tietosuojavaltuutetun ohjaus avoimen tieteen periaatteiden toteuttamisesta henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston osalta)

Suostumuksella kerättyjä tutkimustietoja saa käyttää vain suostumuksen ehtojen mukaisesti. Jos jatkokäyttö ei sisälly suostumukseen, tähän on pyydettävä uusi suostumus tutkittavalta. Samoin tutkimustietojen yhdistäminen muihin tietoihin, joista ei ole ollut mainintaa alkuperäisessä suostumuksessa, edellyttää uutta suostumusta.

Lisätietoa avoimen dataan ja lainsäädäntöön liittyen löytyy tietosuojavaltuutetun yllä mainitusta päätöksestä.