EU:n yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava asetuksen mukaista. Henkilötietoja käsitellään lähes kaikissa lääketieteellisissä tutkimuksissa, joten asetus tulee koskemaan kaikkia näitä tutkimuksia. Yleinen tietosuoja-asetus jättää kuitenkin jäsenvaltioille merkittävää kansallista liikkumavaraa, mutta kansallinen lainsäädäntö ja ohjeistukset eivät ole vielä valmiita.

Tälle sivulle tullaan kokoamaan ohjeita ja linkkejä tietosuoja-asetukseen liittyen. Konkreettiset tutkimukseen liittyvät ohjeet valmistuvat vasta myöhemmin. Todennäköisesti vasta sen jälkeen kun kansallinen lainsäädäntö ja ohjeistukset ovat valmiita.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistusta:
Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?

Avoin tiede ja tutkimus -hanke ja Tietoarkisto järjestivät 31.10.2017 seminaarin ”EU:n tietosuoja-asetus – tietosuojalainsäädännön muutokset tutkimuksessa ja arkistoinnissa” ja 1.11.2017 seminaarin ”Tietosuoja ja tutkittavan suostumus osallistua tutkimukseen”. Alla linkkejä osaan esityksistä:

EU:n tietosuoja-asetus ja tutkimus, Anna Hänninen, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto (esitys: pdf | video)

Näkökulmia kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön tietosuoja-asetuksen valossa, Marjut Salokannel, informaatio-oikeudellinen asiantuntija, SaReCo Oy (video)

Eu:n tietosuoja-asetus ja tutkittavan suostumus, Anna Hänninen, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto (esitys: pdf | video)

Tutkittavan suostumus kliinisessä tutkimuksessa, Marjut Salokannel, informaatio-oikeuden asiantuntija, SeReCo Oy (video)


VSSHP:n eettinen toimikunta järjesti 12.12.2017 seminaarin ”Tutkimuksen muuttuva lainsäädäntö”, jossa

VSSHP:n arkistopäällikkö, tietosuojavastaava Kristiina Hovi piti esityksen: Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi (pdf) (36.9 KB)