EU:n yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava asetuksen mukaista. Henkilötietoja käsitellään lähes kaikissa lääketieteellisissä tutkimuksissa, joten asetus tulee koskemaan kaikkia näitä tutkimuksia. Yleinen tietosuoja-asetus jättää kuitenkin jäsenvaltioille merkittävää kansallista liikkumavaraa, mutta kansallinen lainsäädäntö ja ohjeistukset eivät ole vielä valmiita. Tätä sivua tullaan päivittämään sitä mukaa kun kansallisen lainsäädäntö ja ohjeistukset valmistuvat.

 

Eri organisaatiot ovat laatineet omia ohjeistuksiaan liittyen tietosuojauudistukseen. Tutkimuksessa tulee noudattaa ensisijaisesti tutkimuksen rekisterinpitäjäorganisaation ohjeistuksia.

 

VSSHP:N OHJEISTUS

VSSHP:n tutkimukseen liittyvä tietosuojauudistusohjeistus löytyy VSSHP:n intranetistä:

https://santra.vsshp.fi/tk/tutkimus/Sivut/Käytännön-ohjeita.aspx

Kannattaa tutustua myös VSSHP:n yleiseen tietosuojaohjeistukseen, koska yleiset ohjeet koskevat myös tutkimusta:

https://santra.vsshp.fi/turvallisuus/tietosuoja/Sivut/default.aspx

 

GDPR:n myötä rekisterinpitäjän tulee laatia kirjallinen kuvaus sen toteuttamasta henkilötietojen käsittelytoimista. VSSHP toteuttaa tämän velvoitteen keräämällä jokaisesta erillisestä henkilörekisteristä tietosuojaselosteen:

Tietosuojaseloste HT 257a (docx) (52.4 KB)

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaselosteen täyttöohje (pdf) (8.9 KB)

Tietosuojaseloste korvaa aiemmin käytössä olleen rekisteriselosteen.

 

TURUN YLIOPISTON OHJEISTUS

Turun yliopisto tietosuojauudistukseen liittyvä ohjeistus on koottu yliopiston intranettiin: https://intranet.utu.fi/index/tietosuoja/Sivut/Tietosuojauudistus-2018.aspx

 

Linkkejä:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL

 

Miten valmistautua tietosuoja-asetukseen:

http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf

 

Avoin tiede ja tutkimus -hanke ja Tietoarkisto järjestivät 31.10.2017 seminaarin ”EU:n tietosuoja-asetus – tietosuojalainsäädännön muutokset tutkimuksessa ja arkistoinnissa” ja 1.11.2017 seminaarin ”Tietosuoja ja tutkittavan suostumus osallistua tutkimukseen”. Alla linkkejä osaan esityksistä:

 

EU:n tietosuoja-asetus ja tutkimus, Anna Hänninen, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto (esitys: pdf | video)

 

Näkökulmia kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön tietosuoja-asetuksen valossa, Marjut Salokannel, informaatio-oikeudellinen asiantuntija, SaReCo Oy(video)

 

Eu:n tietosuoja-asetus ja tutkittavan suostumus, Anna Hänninen, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto (esitys: pdf | video)

 

Tutkittavan suostumus kliinisessä tutkimuksessa, Marjut Salokannel, informaatio-oikeuden asiantuntija, SeReCo Oy (video)