Tutkimuspaikan tutkimuslupa

Kaikkiin VSSHP:ssä tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin tarvitaan VSSHP:n tutkimuslupa. Lupa tarvitaan myös aina jos tutkimuksessa käytetään VSSHP:n potilaskertomustietoja tai potilasnäytteitä. Lupa tarvitaan lisäksi sellaisiin laatuhankkeisiin, joissa käytetään potilasrekisteritietoja.