Tutkimuksen käynnistäminen ja asiointi TurkuCRC:n kanssa

TurkuCRC:n tehtäviä ovat:

1. Tutkimustoiminnan neuvonta
 • tutkimussuunnitelman ja tutkimuksen toteutuksen suunnitteluun liittyen (esim. budjetointi)
 • tutkimusasiakirjojen laadintaan liittyen
 • tutkimustulosten raportointiin liittyen

2. Lupa- ja lausuntoasioihin ja viranomaisyhteyksien hoitamiseen liittyvä neuvonta

 • tutkimuseettiset kysymykset
 • lausuntopyyntö eettiselle toimikunnalle
 • Fimean  tutkimusilmoitus ja -lupa (ml. EudraCT-lomake)
 • organisaation tutkimuslupa tai -ilmoitus 
 • viranomaisraportointi (esim. haittavaikutusraportointi ja päättymisilmoitukset)

3. Tutkimuksen oheispalvelujen ja logistiikan järjestäminen yhteistyössä tutkijan ja toimeksiantajan kanssa

 • sisäiset sopimukset: sairaala-apteekki, laboratorio, kuvantaminen, tilat jne.
 • yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

4. Laadunvarmistus

 • monitorointi- ja auditointipalvelut tutkijalähtöisille tutkimuksille

5. Muut tehtävät

 • projekti-, tutkija- ja julkisen tutkimusrekisterin tietojen ylläpito
 • muu tarvittava tuki tutkimusprosessin aikana
 • terveystieteellisen tutkimustoiminnan koulutuksen suunnitteluun ja tuottamiseen osallistuminen.
Yhteystiedot