Turkucrc.fi
Palvelut
Asiointi TurkuCRC:n kanssa
Sivukartta
Palaute
Tietoa tästä sivustosta
Tutkimuslakimiehen palvelut
Biostatistinen neuvontapalvelu
Toimeksiantajille
Luvat ja ohjeet
Eettisen toimikunnan lausunto
Lääketieteellisen tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi
Kliinisen lääketutkimuksen eettinen ennakkoarviointi
Tutkimuslupa ja muut luvat
Lääketieteellisen tutkimuksen lupa (myös haastattelu- ja kyselytutkimukset)
Kliinisen lääketutkimuksen luvat
Rekisteritutkimuksen lupa
Näytetutkimuksen lupa
Hoitotyön/hoitotieteellisen tutkimuksen lupa
Laitetutkimuksen lupa
Biopankkitutkimuksen lupa
Rahoitus-, sopimus- ja vakuutusasiat
Rahoitus
Sopimukset
Tutkimuksen suorittamista koskevat sisäiset sopimukset
Tutkittavien vakuutusturvan järjestäminen
Ilmoitus julkiseen tutkimusrekisteriin
Linkkejä lomakkeisiin ja malleihin
Terveystieteellistä tutkimusta ohjaavat lait ja periaatteet
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
Henkilötietolaki
Julkisuuslaki
Eettiset periaatteet
Hyvä tieteellinen käytäntö
Hyvän kliinisen tutkimustavan (GCP) periaatteet
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
Sidonnaisuudet ja niistä ilmoittaminen
Avoin tiede
Tutkijatunniste
Tutkimuksen vaikuttavuus
Linkkejä lakeihin ja ohjeisiin
Tutkimuksen toteuttaminen
Tutkimussuunnitelma
Tutkittavien rekrytointi
Tietoon perustuva suostumus
Tutkittavan informoimiseksi laadittava tiedote ja suostumus
Tutkittavalle suoritettavat korvaukset
Tutkittavien seulonta
Tutkittavien satunnaistaminen ja sokkouttaminen sekä koodien säilytys
Tutkijan tietopaketti
Tutkijan kansio
Lähdetiedot ja tietojenkeruulomakkeet
Tutkimusvalmisteet
Tutkimusnäytteet ja analyysit
Haittatapahtumat ja haittavaikutukset
Yksittäiset ilmoitukset ja vuosiraportointi Fimeaan
Laitetutkimuksen vaaratilanteista ilmoittaminen
Monitorointi ja auditointi
Kliinisen tutkimuksen monitorointi
Tutkimuksen toteuttamisen jälkeen jäävät velvollisuudet
Tutkimuksen tulosten raportointi
Tulosten akateeminen hyödyntämien / Julkaisut
Tulosten kaupallinen hyödyntäminen / Työsuhdekeksinnöt
Tulosten soveltaminen terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen
Arkistointi
Koulutus
Kliinisen tutkimuksen päivä 2018
Kliinisen tutkimuksen perusteet 2018
Kliininen tietopalvelu
Innovaatiohankkeet
Sairaalainnovaatiot
Meneillään olevat innovaatiohankkeet
Innovaatiohankkeiden yhteystiedot
Yhteystiedot
Clinical Research Experts
Search by therapy area
Search by name