Turun Kliinisen Tutkimuskeskuksen Internet-sivut

Julkaisijatieto

Näiden verkkosivujen julkaisija on Turun kliininen tutkimuskeskus. Sivujen sisällöstä vastaa tutkimuspäällikkö Susanna Tuomaala, susanna.tuomaala(at)tyks.fi.

Yleistä

Sivusto on kaikkien internet-käyttäjien vapaasti käytettävissä. Vapaaseen käyttöön sisältyy verkkosivujen selailu ja niiden tulostaminen ja tallentaminen tavanomaiseen käyttöön.

Tekijänoikeudet

Turun kliinisen tutkimuskeskuksen verkkosivut ja niiden sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Verkkosivujen sisällön lainaaminen ja muu tekijänoikeuslaissa säädetty käyttö on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan. Sisällön tietoja ei saa myydä edelleen eikä käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Sivujen sisällön oikeellisuus ja toiminta

Turun kliininen tutkimuskeskus pyrkii pitämään sivustollaan olevan aineiston ajantasaisena ja paikkansapitävänä sekä varmistamaan verkkopalvelunsa teknisen toimivuuden. Siitä huolimatta sivuilla voi esiintyä virheitä tai palvelimen toiminnassa voi tapahtua häiriöitä. Sivustolla havaituista virheistä ja teknisistä ongelmista pyydetään ilmoittamaan palautelomakkeella.

Turun kliininen tutkimuskeskus pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia sivustonsa sisältöön, toimintaan, ulkoasuun ja rakenteeseen siitä etukäteen ilmoittamatta.

Linkitykset

Sivustolla käytetään ulkopuolisten tahojen verkkosivuille viittaavia linkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa kävijöitä löytämään heitä mahdollisesti kiinnostavaa lisäinformaatiota. Turun kliininen tutkimuskeskus ei ota vastuuta niiden ulkopuolisten tahojen verkkosivujen sisällöstä, joihin sen omilla sivuilla olevilla linkeillä viitataan. Tutkimuskeskus ei myöskään pysty takaamaan linkkien toimivuutta. Toimimattomista linkeistä pyydetään ilmoittamaan palautelomakkeella.

Linkeillä viittaaminen Turun kliinisen tutkimuskeskuksen verkkosivuihin on sallittua, kuitenkin niin, että emme voi taata, että linkitettyjen sivujen osoitteet pysyvät muuttumattomina tai että sivustoa ei poisteta.

Verkkosivujen tietosuoja

Turun kliinisen tutkimuskeskuksen verkkosivujen käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Sivujen käytöstä voidaan halutessa tilastoida mm. sivupyyntöjen ja vierailijoiden määrä, keskimääräinen ladattujen sivujen määrä ja suosituimmat sivut. Tietoja käytetään hyväksi verkkosivujen kehittämisessä.

Lomakkeiden, esim. palautelomakkeen, avulla kerättyjä henkilötietoja käytetään vain lomakkeen yhteydessä ilmoitettuun tarkoitukseen, eikä henkilötietoja luovuteta kolmansille osapuolille.