Biostatistinen neuvontapalvelu

Biostatistista neuvontapalvelua antaa lääketieteellisen tiedekunnan kliinisen laitoksen biostatistiikan yksikkö. Palvelut ovat tarjolla sekä Turun yliopiston että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkijoille.

Biostatististiikan yksikön palveluja ovat mm:

  • osallistuminen tutkimuksen suunnitteluun (esim. voima- ja otoskokolaskelmat, tutkimusasetelmat)
  • osallistuminen tiedon keruun suunnitteluun
  • osallistuminen tilastollisen tiedon käsittelyn ja analysoinnin suunnitteluun
  • avustaminen tilastollisten analyysien tekemisessä
  • avustaminen tutkimusraportin tuottamisessa

Tiedonhallinta ja tilastollinen tietojenkäsittely tulee rahoittaa tutkimusmäärärahoista ja tulee siis ottaa huomioon tutkimusbudjettia laadittaessa. Tähän liittyvää konsultaatioapua on saatavissa biostatistisesta neuvontapalvelusta.

Biostatistisen neuvontapalvelun yhteystiedot