Tutkimuslakimiehen palvelut

Terveystieteelliseen tutkimustoimintaan liittyvät rahoitus- ja sopimusasiat tulee hoitaa hallinnoivasta organisaatiosta riippuen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimuslakimiehen tai Turun yliopiston Tutkimuspalvelut -yksikön kanssa (ks. tarkemmin Rahoitus-, sopimus- ja vakuutusasiat)

Tutkimuslakimiehen ja TY:n Tutkimuspalveluiden tarjoamia palveluita ovat mm:

1. Tutkimussopimukset (esim. tutkimus-, salassapito- ja lisensointisopimukset)

  • sopimuspohjat

  • sopimuksen laatiminen ja sisältötarkastus
  • sopimusjuridiikkatuen järjestäminen
  • sopimuksen esittely allekirjoittajille
  • yhteydenpito mahdolliseen toimeksiantajaan sopimusasioissa

2. Taloushallinto

  • tutkimussopimuksiin ja -hankkeisiin liittyvät taloushallinnon tehtävät

3. Tutkimustulosten suojaaminen ja hyödyntäminen (immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset)

Lisäksi Turun yliopiston yksiköt antavat yliopiston tutkijoille tukea mm. seuraavissa kysymyksissä:

  • tutkimusrahoitustiedotus mm. tutkimusrahoitustietokanta ja tiedotustilaisuudet
  • neuvonta hakemusvaiheessa (esim. EU:n puiteohjelmat, rakennerahastot ja Tekes-hakemukset)

Tutkimuslakimiesten yhteystiedot