Turun kliininen tutkimuskeskus

Välkommen till Åbo center för klinisk forskning

 

Åbo center för klinisk forskning erbjuder stöd och service för forskarinitierad klinisk forskning. Denna service är till för forskare vid Åbo universitet och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Syftet med kliniska forskningscentralen är också att effektivisera forskningssamarbete med företag inom branschen.

 

Målsättningarna för verksamheten är att

  • förstärka förutsättningarna för utförandet av klinisk forskning
  • garantera kvaliteten för forskningsverksamheten
  • underlätta forskarnas arbetsbörda gällande forskningens administration samt
  • snabba på och effektivisera samarbetet med utomstående parter

 

Health-Science-Research


Upp  |  Skriv ut
Poutapilvi web design Oy