Tulosten soveltaminen terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen

Terveystieteellisen tutkimuksen tulosten tulee siirtyä terveydenhuollon käytäntöön. Tutkimustulosten soveltaminen toimintojen kehittämisessä edellyttää monitahoisia toimenpiteitä. Asiantuntijat välittävät tietoa oman alansa ammattilaisina, kouluttajina, oppikirjojen kirjoittajina ja kansallisten ja kansainvälisten hoitosuositusten laatijoina. Laadukkaat tutkimustulokset päätyvät osaksi hoitosuosituksia tai soveltavien tutkimusten ja innovaatiotoiminnan perustaksi.

Tärkeimmät edellytykset ja toimenpiteet:

  • Johdon tuki mahdollistaa resurssit tieteellisten tulosten implementoinnin, jossa välivaiheena usein tarvitaan kokeilu- ja kehittämisvaihe terveydenhuollon toimintayksikössä
  • Asiantuntijoiden osallistuminen hoitosuositusten laadintaan ja oppikirjojen kirjoittamiseen nähdään tärkeänä
  • Tutkimustulosten implementointi on tärkeä osa tutkimusta; se voi edellyttää immateriaalioikeuksien suojaamista ja niiden hyödyntämiseen liittyviä sopimuksia tutkijan, organisaation ja tutkimuksen rahoittajan välillä
  • Edistetään tutkimusta, joka arvioi tulosten hyödyntämistä käytännön toiminnassa ja sen onnistumista
  • Tuotetaan soveltuvaa materiaalia toimeenpanon onnistumiseksi (esimerkiksi esitysmateriaali)
  • Madalletaan perus- ja soveltavan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan raja-aitoja.

(Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategia 2013 – 2018, s. 11) 


Osion lomakkeet ja linkit