Kliinisten tutkimusten asiantuntijat

Tässä luettelossa esitellään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston kliinisen tutkimuksen asiantuntijoita. Sen koonti on tehty yhteistyössä Turku Science Park Oy:n kanssa täydentämään BioTurun® osaamisesta kertovaa materiaalia. Asiantuntijaluetteloon on koottu kliinikoiden ja tutkijoiden yhteystiedot sekä tietoja heidän pätevyydestään, ensisijaisista tutkimuskohteistaan ja ‑kokemuksestaan. Luettelo on suunnattu lääketeollisuudessa työskenteleville sekä niille lääketieteen ja bioteknologian yrityksille, joilla on tarve kliinisen tutkimuksen asiantuntijalle. Toivomme sen olevan hyödyksi myös muille tutkimusorganisaatioille sekä toisille tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneet tutkimusyhteistyöstä.

Jos olet kliininen tutkija sairaanhoitopiirissä tai Turun yliopistossa ja haluat saada tietosi tähän luetteloon, ota yhteyttä Turun kliiniseen tutkimuskeskukseen, turkucrc(at)tyks.fi. Tai voit täyttää tietosi kyselylomakkeeseen Kliinisten tutkimusten asiantuntijat Lomake (xls) (253.5 KB) ja lähettää se osoitteeseen turkucrc(at)tyks.fi

Clinical research experts

This catalogue is a collection of clinical research experts in the Hospital District of South West Finland and the University of Turku. It has been compiled in collaboration with Turku Science Park Ltd, to complement the material on the know-how of BioTurku®. The catalogue lists the primary research interests, experience, qualifications and contact information of clinicians and scientists from a variety of therapy areas. This catalogue is aimed to attract the interest of the pharmaceutical industry and other medical and biotechnological companies, who have a need for a clinical research expert. We also hope it will be helpful to various research institutes and other scientists interested in research collaboration.

If you are a clinical researcher at the hospital district or University of Turku and wish to enter your details in this catalogue, please contact Turku Clinical Research Centre at turkucrc(at)tyks.fi.

Search clinical research experts by name or therapy area or download the entire catalogue in pdf: