Turun kliininen tutkimuskeskus

mikroskooppi


Tervetuloa Turun kliinisen tutkimuskeskuksen palveluihin

Turun kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC) tarjoaa tukea ja palveluita tutkijalähtöiselle terveystieteelliselle tutkimukselle. Palvelut ovat saatavilla Turun yliopiston ja Tyksin erityisvastuualueen tutkijoille. 

 

Toiminnan tavoitteena on

  • vahvistaa terveystieteellisen tutkimuksen suorittamisedellytyksiä
  • varmistaa tutkimustoiminnan laatua
  • helpottaa tutkijoiden työtaakkaa tutkimuksen hallinnoinnissa sekä
  • nopeuttaa ja tehostaa yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa

 

Päivitetty 11.12.2014


Aurora Tieteen ja taiteen rahoitustietokanta

Ajankohtaista

19.2.2015 STM:n tiedote: Suostumuksensa peruneen tietoja saa käyttää tutkimuksessa tietyin perustein

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia muutetaan. Tutkimuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja voidaan käsitellä siinä lääketieteellisessä tutkimuksessa, johon tutkittava on antanut suostumuksensa, vaikka hän myöhemmin luopuisi tutkimukseen osallistumisesta. Tavoitteena on turvata tutkimustiedon eheys sekä lisätä oikeusvarmuutta.

Lue lisää

31.10.2014 Suomen kliinisten lääketutkimusten vuoden 2014 tutkijalääkäri ja tutkimushoitaja Tyksistä

Kliinisten lääketutkimusten ammattilaiset valitsivat vuoden tutkijalääkärin, tutkimushoitajan ja CRA:n toista kertaa Suomessa.

Lue lisää

3.6.2014 Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva asetus on julkaistu

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 27.5.2014 (L158)

Lue lisää

12.3.2014 Auria-biopankki on virallisesti rekisteröity valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 10.3.2014

Toiminnan on tarkoitus edistää terveystieteellistä, biolääketieteellistä, kliinistä sekä niitä yhdistävää tutkimusta.

Lue lisää


Poutapilvi web design Oy