Tervetuloa TurkuCRC:n, Turun kliinisen tutkimuskeskuksen, palveluihin

Turun kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC) tarjoaa tukea ja palveluita tutkijalähtöiselle terveystieteelliselle tutkimukselle. TurkuCRC:stä saa tarvittaessa neuvontaa suunniteltaessa ja käynnistettäessä tutkimuksia TYKS erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköissä tai Turun yliopistossa.
Kaikkiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tehtäviin tutkimuksiin tarvitaan organisaation tutkimuslupa. Tyksissä tehtävien tutkimusten tutkimuslupahakemukset toimitetaan TurkuCRC:hen (ks. Tutkimuslupa ja muut luvat).
Tutkimuksen käynnistämiseen liittyviä ohjeita toimeksiantajille on koottu sivulle Toimeksiantajille.
Tutkijan tulee ottaa hyvissä ajoin yhteyttä TurkuCRC:hen suunnitellessaan ja käynnistäessään terveystieteellistä tutkimusta. TurkuCRC neuvoo tutkimusasiakirjojen laadinnassa, esim. Fimean EudraCT-ilmoituslomake voidaan täyttää yhteistyössä tutkijan kanssa.