Rahoitus

Tutkimusrahoitustietokanta Aurora

Aurora-tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea. Rahoittajia on noin 400 ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusilla rahoitustiedoilla. Auroran tiedot on kerätty suoraan rahoittajilta. Aurora -tietokanta on kaikille avoin ja maksuton. Hakijoiden tulee tarkistaa tiedot rahoittajilta, esimerkiksi heidän www-sivuiltaan, josta saa myös tarkemmat hakuohjeet.

http://www.aurora-tietokanta.fi/

Valtion tutkimusrahoitus

Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään terveydenhuoltolain (Terveydenhuoltolaki 1326/2010) 61 - 66 §:ssä. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitusjärjestelmä muuttui vuoden 2012 alusta. Ennen muutosta myönnettävää rahoitusta kutsuttiin valtion erityisosuudeksi eli EVO-rahoitukseksi.

Tyksin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat perustaneet alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan (Erva-tutkimustoimikunta), jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Valtio myöntää tutkimusrahoitusta erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea valtion tutkimusrahoitusta. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella.

Tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi valtion tutkimusrahoituksen yleensä elokuussa. Hakuaika päättyy syyskuussa ja rahoitusta myönnetään aina hausta seuraavalle kalenterivuodelle. Ohjeet, hakuohjeet ja lisätietoja löytyy VSSHP:n sivuilta: VSSHP:n valtion tutkimusrahoitus.

Suomen Akatemian rahoitus

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta ja sen hyödyntämistä. Akatemian rahoitus perustuu avoimeen kilpailuun ja riippumattomaan vertaisarviointiin.

Akatemian rahoituksen hakuajat ovat pääsääntöisesti huhtikuussa sekä syyskuussa, mutta hakuja voidaan tarvittaessa toteuttaa myös muuna ajankohtana. Kulloinkin haettavana olevan rahoituksen hakuilmoitukset löytää Akatemian sivuilta http://www.aka.fi/fi/rahoitus/haettavana/

  • Syyskuussa voi hakea rahoitusta muun muassa akatemiahankkeisiin, suunnattuihin akatemiahankkeisiin ja henkilökohtaisiin tutkijantehtäviin (akatemiatutkijan, tutkijatohtorin ja kliinisen tutkijan tehtävät).
  • Huhtikuussa voi hakea rahoitusta muun muassa akatemiaohjelmiin ja suunnattuihin akatemiahankkeisiin.

Seuraavilla hauilla voi olla poikkeavat hakuajat: akatemiaohjelmat, tutkimusinfrastruktuurit, kaksivaiheisina toteutettavat haut sekä kansainväliseen tai kansalliseen tutkimusyhteistyöhön liittyvät haut.

Akatemia edellyttää, että hakija tutustuu hakuilmoitukseen ja siihen liittyviin ohjeisiin ennen hakemuksen laatimista. Hakemuksen arviointi perustuu tutkimussuunnitelman ja hakijan tieteellisten ansioiden arviointiin. Viime hakukierrosten yhteydessä Akatemia on entisestään painottanut hakuun liittyvien vaatimusten seuraamisen tärkeyttä, jotta hakemus etenee varsinaiseen arviointiin.  Nämä ohjeet liittyvät niin pakollisiin liitteisiin, niiden sivumäärään kuin liitteiden tallennusmuotoon.

Hakemus jätetään Suomen Akatemian sähköisen asioinnin kautta (http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/kirjaudu-verkkoasiointiin/ ).

Hakemuksessa tarvittavat organisaatiokohtaiset tiedot vaihtelevat vuosittain ja ne pitää tarkistaa organisaation tutkimuspalveluista. VSSHP.n hankkeiden prosentit löytyvät VSSHP:n intranetin Santran sivuilta: Santran etusivu/Lisää/Tieteellinen tutkimus/Julkinen tutkimusrahoitus (kirjautuminen vaatii  VSSHP:n tunnukset).