Toimeksiantaja

Tutkimuslain mukaan toimeksiantajalla tarkoitetaan henkilöä, yritystä, laitosta tai järjestöä, joka vastaa tutkimuksen aloittamisesta, johtamisesta tai rahoittamisesta. Jos ulkopuolinen taho osallistuu tutkimuksen toteuttamiseen vain rahoittamalla sitä, tutkija ja rahoittaja voivat sopia keskenään, että tutkija on myös toimeksiantaja. Jos tutkimuksella ei ole ulkopuolista toimeksiantajaa, on tutkija toimeksiantaja (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999, 2 §).

Mikäli tutkija katsotaan myös tutkimuksen toimeksiantajaksi, on kyseessä ns. tutkijalähtöinen terveystieteellinen tutkimus ("akateeminen" terveystieteellinen tutkimus). Tällöin tutkija vastaa tutkimuslaissa tutkijalle määriteltyjen velvoitteiden lisäksi myös kaikkien toimeksiantajalle määriteltyjen velvoitteiden täyttämisestä.

Toimeksiantaja voi kirjallisen sopimuksen perusteella siirtää tehtäviään ja vastuitaan tutkimusta koordinoivalle yritykselle (Contract Research Organisation, CRO) tai tutkijalle. Tutkimusta koskevia sopimuksia laadittaessa tutkijan on noudatettava yliopiston tai sairaanhoitopiirin ohjeita.